Drepturile pacientilor

Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1.718/2004
Art. 45
DREPTURILE BOLNAVILOR DIALIZATI
    Bolnavii dializati au urmatoarele drepturi:
    a. Sa faca sugestii sau sa contribuie la buna organizare si functionare a unitatii de dializa;

    b. Sa solicite asistenta medicala oricarui medic sau asistente medicale din unitatea de dializa;

    c. Sa solicite schimbarea orelor de dializa, in raport de programul personal de activitate sau cu posibilitatile de transport;

    d. Sa aiba lenjerie personala proprie, adusa de acasa;

    e. Sa solicite transportul de la domiciliul la unitatile de tratament substitutiv renal si de aici la domiciliu sau la locul de munca, cu ambulanta sau cu alte mijloace de transport, in raport cu starea functionala (serviciile de transport fiind finantate de CNAS). Indicatia de transport cu ambulanta va fi avizata de medicul sef (coordonator) al centrului de dializa, in functie de starea functionala a solicitantului;

    f. Bolnavii dializati peritoneal pot primi in custodie monitoare de dializa peritoneala din dotarea unitatilor de dializa, pentru tratament la domiciliu prin metode automate sau mixte de dializa peritoneala;

    g. Pot fi supusi spre examinare Comisiei de expertiza a capacitatii de munca, luandu-se masuri corespunzatoare. In cazul in care starea lor generala permite, pot fi incadrati in munca, in activitati care nu necesita eforturi fizice si nici eforturi psihice prea mari;

    h. Pot avea permis de conducere auto numai cu avizul medicului sef al unitatii de tratament substitutiv renal, in raport de prevederile legale;

    i. In statiile si centrele de dializa cu peste 60 bolnavi dializati, se poate constitui un Comitet al bolnavilor dializati, care va sprijini activitatea unitatii de dializa respective sub toate aspectele;

    j. Sa se organizeze in asociatii ale bolnavilor dializati pe unitati de dializa si pe tara.

 
Drepturile si obligatiile pacientului

Obligatiile pacientilor

Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1.718/2004
Art. 46
OBLIGATIILE BOLNAVILOR DIALIZATI
a)    Prezentarea la dializa intr-o stare de igiena corporala si vestimentara corespunzatoare si schimbarea obligatorie in pijama si papuci, inaintea intrarii in sala de dializa. Tinuta pentru bolnavi (pijama si papuci) este obligatorie si va fi Ón permanenta curata si decenta. Pacientul  va  respecta  regulile elementare de igiena personala si a lenjeriei de corp. Nerespectarea acestei obligatii atrage, dupa sine, interzicerea accesului pacientului in sala de tratament.

b)    Respectarea cu strictete a zilelor si orelor de hemodializa conform programarii. Orice schimb de program va fi solicitat in scris medicului coordonator, care va rezolva cererea in functie de motiv, de programul de tratament al centrului etc.;

c)    Supravegherea cu atentie a bunei functionari a accesului vascular, a cateterului peritoneal, ingrijirea acestuia conform indicatiilor primite;

d)    Prezentarea de urgenta la laboratorul, statia/centrul de dializa ori de cate ori constata anomalii in functionarea cateterului venos, fistulei arterio-venoase, a cateterului peritoneal sau modificari ale starii generale;

e)    Respectarea cu strictete a recomandarilor de regim igieno dietetic, precum si a programului de munca indicat de medic;


f)    Efectuarea cu regularitate a tratamentului prescris la domiciliu. Vor participa la controalele medicale periodice, conform programarii stabilite de unitatea de dializa;

g)    Consemnarea zilnica a temperaturii, diurezei, greutatii, precum si a altor modificari patologice, intr-un caiet personal pe care il va prezenta sorei medicale la inceputul fiecarei sedinte de hemodializa;

h)    Respectarea cu strictete a normelor de igiena, epidemiologice si de conduita ale unitatii de dializa respective;

i)    Intrarea in unitatea de dializa se face singur sau insotit numai de o infirmiera a centrului. Este strict interzisa patrunderea apartinatorilor in unitatea de tratament substitutiv renal;

j)    Bolnavii in program de dializa peritoneala la domiciliu trebuie sa dispuna obligatoriu de: cantar de persoane, cantar pentru stabilirea greutatii pungii cu lichid peritoneal drenat, de aparat pentru masurarea presiunii arteriale, de materiale pentru ingrijirea orificiului extern al cateterului peritoneal;

k)    Bolnavii tratati prin dializa peritoneala continua ambulatorie vor avea un caiet in care vor nota: ora, tipul de solutie instilata, cantitatile (solutie instilata, solutie drenata) si eventualele anomalii observate la fiecare schimb, greutatea corporala si presiunea arteriala masurate in fiecare zi. Acest carnet va fi prezentat la fiecare examen de bilant lunar.l)    Bolnavii dializati peritoneal se vor prezenta de urgenta la unitatea de care depind de indata ce observa: modificari ale aspectului solutiei de dializa, aparitia de scurgeri de dializant, sau dureri abdominale si febra.

m)    Respectarea personalului medical; orice nemultumire privind asistenta medicala ce i se acorda va fi adusa la cunostinta asistentei sefe, psihologului sau medicului;

n)    Participarea efectiva la buna desfasurare a dializei, daca starea clinica permite acesta, semnaland orice neregula;

o)    Participarea la toate sedintele de convorbiri cu bolnavii dializati, organizate la unitatea de dializa respectiva.


Sus

Centrul de dializa
   Targu Neamt